افسانه کهن

دی ۸, ۱۳۹۴

The Witcher 3 پایان برتر (چگونه بهترین پایان را به دست بیاوریم)

این متن حاوی اسپویل شدید داستانی است.     کمتر کسی در دنیای بازی های رایانه ای پیدا می شود که اطلاعاتی در مورد عنوان خوش […]